Hoppa till innehåll

Byggplåtslagare - lärling

Bygg

Yrkesvux, 1300 poäng

Lärlingsutbildningen för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa dig kunskap genom mycket praktik på en arbetsplats inom ett valt yrkesområde. Minst 70 % av din utbildning är arbetsplatsförlagd praktik och du får därmed en nära kontakt med arbetslivet.

De teoretiska inslagen i kurserna inhämtas genom lärarstödda självstudier där yrkeslärare stödjer dig i ditt arbete.
Studieort: Skara

Läs mer här: Byggplåtslagare - lärlingsutbildning för vuxna (skovde.se)

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge. För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper  motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

Ämnes-/kursplan

BAXAKR

Anmälningskod

BYGGPLÅT-LÄ

Skolform

Gymnasial utbildning

1 Kursstart

 1. Kursstart 3155377

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Studieort: Skara