Hoppa till innehåll

Logga in med Mobilt BankID eller BankID

Fyll i dina uppgifter
De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
Din ansökan är en offentlig handling
När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
Om du vill ha ett personligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag, kan du använda Skövde kommuns e-tjänst för detta.
Dataskyddsombud
Du kan kontakta Dataskyddsombudet med frågor kring dataskydd och personuppgifter. Dataskyddsombudets uppgift är att granska att kommunens nämnder följer de rutiner och regler som finns kring personuppgiftshantering. Du når Dataskyddsombudet på:dataskyddsombud@skovde.se
Mer information gällande Dataskyddsförordningen (extern länk)